חדשות ואירועי מכירה

אימונה בכתבה במקור ראשון!
תאריך 30.8.2012
אימונה בכתבה בזמנים מודרנים-ידיעות אחרונות!
תאריך 5.9.2012
אימונה ב"לאישה" במדור של אסי פרידמן
תאריך 15.10.2012
ראיון אודות הקמת "אימונה" בתוכנית סדר נשים ברשת א'
תאריך 27.10.2012
Made
In Israel